BACH PHONG TRAVEL CO.,LTD

0286 278 2768

Lữ hành Bách Phong mến chào quý khách!

 

Li đu tiên, công ty TNHH Bách Phong xin gi li chào thân ái đến Quý khách hàng và Quý đi tác. Kính chúc Quý khách hàng và Quý đi tác luôn di dào sc khe và thành đt.

 

Đưc thành lp vào năm 2013 do các sáng lp viên có nhiu kinh nghim và hot đng lâu năm trong ngành du lch, kinh doanh thương mi ti thành ph H Chí Minh, Bách Phong hin nay là đơn v t chc và phát trin các chương trình du lch cho khách du lch ni đa cùng khách nưc ngoài tham quan Vit Nam. Vi tình hình phát trin chung ca đt nưc, s đa dng hóa các sn phm du lch, Bách Phong không ngng phát trin và m rng lĩnh vc kinh doanh ca mình. Trong đó, Bách Phong tp trung chú trng mng du lch và nghng vi các sn phm tour du lch trn gói truyn thng và đa dng.

 

Vi phương châm không ngng nâng cp dch v” cùng chính sách đa dng hoá, liên tc đi mi sn phm và đm bo thc hin đúng cam kết ca mình, Bách Phong đã và đang đt đưc nhiu thành công, đ li nhiu uy tín trong lòng quý khách hàng và các đi tác.

 

Trân trng!

CÔNG TY TNHH DU LỊCH BÁCH PHONG

 594/1/20, Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Tp.HCM

 0286 278 2768

 info@bachphong.vn

 bachphongtravel@gmail.com

 www.bachphong.vn

Follow us:
Facebook Linkedin Instagram Zalo